60. Yılında Cumhuriyet Dönemi Türk Kağıt Paraları

Yazar : Tunca Varış
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 96
Ölçü : 19 x 27 cm

Para koleksiyonu yapma fikrinin doğması ve gerçekleşmeye başlaması yurdumuzda oldukça yenidir. Aslında geçmişine saygı konusunda gerçekten özel bir titizlik gösteren bizler elimizdeki eski eşya ya da nesneleri bilinçsiz bir şekilde saklamaktayız. Bu nesnelerin belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve incelenmesi nedense çoğumuzun gözünü korkutmakta ve bu nedenle bilinçsiz saklama alışkanlığı kolay kolay bir koleksiyonculuğa dönüşememektedir. Ayrıca bu konularda yayın ya da başvurulacak kaynak eksikliği diğer bir engel olarak önümüze çıkmaktadır. Özellikle "para koleksiyonları" konusunda bu yayınlar henüz yeterli sayıya ulaşmaktan çok ama çok uzaktadır ve bir kaç kişinin kendi çabaları ve olanaklarıyla gerçekleştirebildikleriyle kalmıştır. Para koleksiyonu yapan kişilerin bir araya gelecekleri dernek, kulüp ve lokaller ise diğer ülkelerle kıyaslanamayacak derecede azdır ve etkinlikten uzaktır. Bu arada para koleksiyonculuğuna engel olan bazı yasal önlemler ise gayelerine ulaşmak için hemen hemen bütün "koleksiyoncuları" bir kalıp içinde görmekte ve bu arada gerçekten birer değer olan bazı parçaların yurt dışına gitmesini önlemek kaygısıyla aslında bu parçaların yurt içinde kalmasını zorlaştırmaktadır. Kanunlara uymamayı bir alışkanlık ya da meslek edinen kişiler önlerine çıkarılan yasa ne olursa olsun bunun boşluklarını ya da eksikliklerini bulmakta gecikmezler. Oysa kendi çapında bir koleksiyon yapma çaba ve gayesi içinde bulunan kişiler o yasanın kısıtlayıcı unsurlarından en fazla etkilenen kişiler durumunda kalmaktadırlar. Bu nedenle eski eserlerin korunması konusunda kısıtlayıcı önlemlerden çok özendirici önlemleri kapsayan bir yasanın çıkarılması ülkemizdeki tüm para koleksiyoncularının en büyük isteğidir. Benim para koleksiyonu yapmaya başlayışım oldukça yenidir. Ancak olanaklarım el verdiği ölçüde hızlı yol almaya çalışarak bugün belirli bir yere gelebildim kanısındayım. Özellikle kâğıt para konusunda başlangıçta büyük zorluklar çektim…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Tunca Varış Kitapları (1)