43. Kütüphane Haftası 26 Mart - 1 Nisan 2007 Bilgiler Çiçek Açsın

Yayın Tarihi : Mart, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 23 x 31,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültürel ve Sosyal İşler D. M

Ülkemizde, Mart ayının son Pazartesi ile ile başlayan hafta "Kütüphanecilik Haftası" olarak kutlanmaktadır. Aynı zamanda da Anadolu'da Konya, Manisa, Amasya gibi eski şehzade sancaklarında çok değerli eserlerin saklandığı kütüphaneler mevcuttur. Kütüphaneler, kitapların barındığı, bilgi konusunda her türlü ihtiyacın giderildiği yerlerdir. Kütüphane kelimesi Arapça "kitaplar" manasına gelen "kütüb" ile Farsça "ev" manasına gelen "hane" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Ülkemiz, sahip olduğu malzemeleri açısından dünyanın sayılı devletleri arasında yer alır. Kültür mirasımızın önemli ürünleri arasında yer alan el yazması ve matbu ürünler, tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, matematik, astroloji, fen bilimleri, güzel sanatlar gibi konularda yazılmıştır. Bunlar, yazıldıkları dönem ve yere ait temel bilgilerle birlikte, o dönemin önemli olayları ve bu olaylarda rol oynayan şahısları anlatan belgelerdir. Kütüphanelerde kitapların yırtılan kısımları tamir edilir, bozulan ciltler onarılır, her türlü etkenlerden korunur, çok eski tarihli, nüshaları az olan değerli eserler kendileri için hazırlanan özel odalarda ve bölümlerde muhafaza edilir. Gerektiğinde de çıkarılarak araştırmacının hizmetine sunulur. Kütüphanelerde araştırma yapmak isteyen araştırmacılar, kimlik örnekleri, iletişim bilgileri, yararlanmak istediği eser ya da eserlerin ad ve demirbaş numaraları araştırma yapacakları konu ve araştırma amaçlarını içeren kitap isteme formunu doldurarak kitap alabilirler…
******