41 Orijinal Belge Işığında Eski İstanbul'da Sosyal Hayat ve Çevre

Yazar : Sadık Albayrak
İsbn : 9757003069
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 110
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İgdaş

Bu çalışma, halen İstanbul Müftülüğü bünyesinde yer alan "Şeri Siciller Arşivi"ndeki "İstanbul Kadılığı" ve diğer mahkemelerden araştırılarak, İstanbul'la ilgili insan, hayvan ve çevre konularındaki belgelerden oluşturulmuştur. Doğal olarak, İstanbul mahkemelerinde yer alan defterlerin sayısı on bine yakındır. Bunların içinde on binlerce sosyal, siyasal ve iktisadi mesele yer almakta, altı asır, İstanbul'da Müslüman ve Hristiyanlar ile Yahudilerin (l492'den sonra) ortaklaşa sürdürdükleri hayatın bir "ortak yapısı" gibi karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan, bu küçük derlemede, 52 civarında, orijinal belge yer almakta, bugünkü toplumsal hayata ve çevre olayına, "nostaljik" yapıdan çok, "ekolojik" bir ölçü getirmektedir. İnsan, hayvan ve çevre ile üçlü bir hayat tarzında hiç bir zaman din, ırk, siyasal görüş ve sosyal ayırımcılık olmadan insan ve hayvan arasında, toprak, hava ve su "müşterekliği" göze çarpmaktadır. Dünün İstanbul'unda yaşanan sorunlarla, bugünün İstanbul'unda da yaşanmaması gereken olayların insan unsuru bakımından pek bir farklılık göstermediğini belgelerde görmekteyiz. Dünün sorunları ile bugünün çözümlerinde, yine geçmişin belgeleriyle bilimsel bir "tecrübe"ye indirgenip, bir ve beraber yaşanır bir hayatın ipuçlarını yakalamak mümkündür... Bugün çevrenin bilimsel bir analizi yapılsa, geçmişteki uygulamaların, bugün için de geçerli olduğunu, insan ve çevrenin birbirinin ayrılmaz bir parçası gibi karşımıza çıkmakta olduğu görülecektir. Bu belgelerin, bilgi çağına çok anlamlı yeni bir mesaj vereceğine ve yeni boyutlar kazandıracağına inanmak istiyoruz... Geçmişimizi bize miras bırakanların, bizden daha temiz ve sağlıklı bir çevre bıraktıklarını bu belgelerde ibretle seyrediyoruz. Sadık Albayrak 8/1/1997
******Sadık Albayrak