4. İstanbul Sanat Fuarı

Yayın Tarihi : Eylül, 1994
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 77
Ölçü : 23 x 27 cm
Yayınevi : Unescu AIAP Ulusal Kom. Pl. San. Derneği

4. İstanbul Sanat Fuarı organizasyon çalışmalarını yürüttüğümüz süre içerisinde, dünya bir yandan küreselleşme doğrultusunda hızla mesafe kaydederken, öte yandan da ciddi bir ekonomik darboğazın eşiğine geldi. Türkiye, bu iki oluşumu da yoğun bir biçimde kendi bünyesinde yaşamak durumunda kaldı. Hızla dünyaya açılma ve giderek büyüyen ekonomik sorunları çözümleme çabaları, tüm diğer alanlarla birlikte sanat alanındaki yatırım ve etkinlikleri de olumsuz yönde etkiledi. Özellikle sanat ortamının, henüz oluşma sürecindeyken böylesi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalması, önceden saptanan hedeflerin gerçekleştirilememesi gibi bir sorunu da gündeme getirdi. Bu koşullarda 4. İstanbul Sanat Fuarı için öngördüğümüz hedefleri yeniden sorgulamak durumunda kaldık. Söz konusu hedeflerden ilki fuarın kalitesinin yükseltilmesi, diğeri ise kurumlaşma çalışmalarının sonuçlandırılmasıydı. Fuar bütçesini zorlayan ekonomik sorunlar, her ne kadar kaliteyle ilgili çabalarımızın karşısına sık sık dikildiyse de, sonuç olarak kaliteden ödün verilemeyeceği konusunda hepimiz görüş birliğine vardık. Salt bu nedenle de başvuruların bir kısmını fuarın kapsamı dışında tuttuk. Kurumlaşma çabalarına gelince... Yine karşımıza ekonomik sorunların dikildiğini gördük. Bu alandaki en olumlu gelişme, Devlet Bakanı Sayın Fikri Sağlar'la Kültür Bakanlığı döneminde imzaladıgımız, fuar organizasyonunun desteklenmesi ve bakanlıkça fuardan yapıt satın alınması için çalışma yapılmasına ilişkin protokol oldu. Kuşkusuz bu protokol, tüm sorunları birden çözecek bir anlam içermiyor, fakat geleceğe yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu yıl, gerek mevcut ekonomik tablo, gerekse kalite gerekçesiyle katılımı engellenen kurumlar nedeniyle, fuar geçtiğimiz yıla oranla daha az sayıda kurumu bir araya getiriyor. Yine de bu fuarın, içeriğinden ödün vermeksizin yapılabiliyor olması, Türkiye'de tüm olumsuz koşullara rağmen artık kendi ayakları üzerinde durabilen bir sanat ortamının varlığına işaret ediyor...
******