31 Mart Vak'ası Gerici Bir Hareket mi?

Yazar : Sadık Albayrak
Yayın Tarihi : Ekim, 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 358
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Araştırma Yayınları

Türkiye'nin geçmişinde çok enteresan bir olay var: 31 Mart... Bu olay çok değişik, çok çapraşık bir şekilde ele alınmış, hiç bir şekilde tam olarak hareketin amaç ve hedefi açıklığa kavuşturulmamıştır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, yazılan kitaplar değişik ve çelişik sonuçlar vermiştir: Kimine göre bir "gericilik hareketi" sayılmalıdır. Kimine göre "irticai ihtilal hareketi"dir. Bir başkasına göre "alaylı-mektepli çatışması"'dır. Yerli bir kısım araştırmacılara göre de bir "İngiliz oyunu" dur. . Yerli ve yabancı kaynaklara istinat ederek bu alanda eser yazan, araştırmada bulunan bütün kişiler tarafsız olamamış, tek taraflı hareketle inançları istikametinde veya duygusal yapıları gereği olarak ya suçlamada bulunmuş veya alkış tutmuştur... 31 Mart, bizim tarihimizde şüphesiz bir dönüm noktasıdır ve hala tartışma alanı olarak zaman zaman "gündem"e gelmektedir... Olaydan bugüne kadar 78 yıl geçti, ama reaksiyoner yapının önde gelenleri, tarihi yarayı her seferinde deşiyor, karşılarında gördüklerini bu olayın acı sonuçlan ile ithamdan geri kalmıyorlar. Biz bu araştırmada ne taraf olduk, ne de olayı hedefinden ve olayların içinde bulunanları bulundukları ortamdan başka yöne çekmeye, çalıştık... Bu olayla ilgili olarak yazılmış beş-altı eser vardır. Hepsini gözden geçirdik. Çokluk itibariyle birbirinin kopyası idi. Yeni bir görüş, yeni bir belge ortaya koymuyordu. Bu olaya bakışta en salim yol, onu yaşayan, onun içinde bulunan ve "fail" durumunda bulunan kişilerin söz, fiil ve yazılarından hareket olmalıydı. Biz de onu yapmaya çalıştık. Her belgeyi istediğimiz şekilde değil, olduğu gibi alıp aktardık. O dönemde, ne yazılmış, ne söylenmiş, olayın gelişmesine zemin hazırlayan kişi ve fikirlerin kaynağı ne idi, olayın patlak vermesine nasıl bir gerekçe hazırlanmıştı...
******Sadık Albayrak