31 Mart Bir İhtilalin Hikayesi

Yazar : Mevlanzade Rıfat
İsbn : 9753520964
Yayın Tarihi : Kasım, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 194
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Pınar Yayınları

Her eser sahibi, her yazar, yazdığı esere; tarihe aitse bir giriş (methal), edebiyat, fen ve olaylarla ilgiliyse bir önsöz ile başlamayı ve eserin konusu hakkında fikir vermeyi adet haline getirmiştir. Biz de bu âdete uyduk. Kısa bir önsöz olarak bir kaç keli-meyle kitabımızın konusu hakkında okuyuculara öz bir fikir vermek istedik. Bir de Methal ile esasa giriştik. Fihristinden de anlaşılacağı üzere, kitabımızda, bugüne kadar rengi ve içyüzü, tertipçileri ve failleri hükümetçe de tamamen anlaşılamayan 31 Mart 1909 Olayı'nın perdelerini araladık. Birçok kimsenin bu olaydaki kişisel hırslarını gösterdik. Artık bu facianın, 31 Mart trajedisinin sırrını ortaya koymak zamanı geldi, çattı. Matbuatta, yani basın dünyasında meslek sahibi olmak isteyenlerin kamuoyuna karşı birçok görevleri vardır. Bütün olayların hakikatini aramak, bulmak ve zamanı geldiğinde de kamu vicdanına arz etmekle yükümlüdürler... Gerçeği arayıp bulmak ve zamanında ilan ederek, milleti şahsi ihtiraslara alet olmaktan kurtarmak, düzelir olgunlaşmaya sevk etmek önemli bir hizmettir. İhtiraslarına yenilip, hayaller arkasından koşan menfaatperestler, matbuatın bu temel hizmetine düşmandırlar. Her muhitte birçok insan hareketlerinin ve faaliyetlerinin ortaya çıkmasından korkar ve titrer. Kötü niyetli olduklarından bunları var güçleriyle örtme ye çalışırlar. Bu zavallılar dünyada hiçbir olayın, hiçbir faaliyetin -hele milli hayata aitse- sonsuza dek unutulamayacağını ve hesabının mutlaka görüleceğini bilmiyorlar. . Gerçek, gerçektir. Bir süre için gizli kalsa da sonunda muhakkak ortaya çıkar. Tarihin kaydettiği gizli eller ürünü nice olay gizlenememiş, sonunda açığa çıkmıştır...
******