27 Mayıs'tan 12 Mart'a

Yazar : Nadir Nadi
Yayın Tarihi : Mayıs, 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 160
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet

Giden yılın Türk tarihinde şüphesiz unutulmaz bir yeri olacaktır. Çocuklarımız, 1960'ı tıpkı 1908 gibi 1923 gibi, 1938, ya da 1946 gibi milli kaderimizin nirengi noktalarından biri sayılacaklardır. Geçen yıl başarılan 27 Mayıs devrimi ile bu millet baskı idareleri önünde bundan böyle uzun bir süre boyun eğemeyeceğini ispat etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü devrim hareketi bir askeri ayaklanmaya benzetilemez. 27 Mayıs günü düşük iktidarın beynine inen yumruk görünüşte ordumuzun koluna bağlı idi ise de o yumruğu bir yıldırım hızı ile hedefe yaptıran irade doğrudan doğruya milletten geliyordu. Gerçeğin bundan ibaret olduğunu anlamak için 27 Mayıs'ı adım adım hazırlayan olayları hatırlamak ve 27 Mayıs'tan buyana devrim sorumlularının davranışını göz önüne getirmek yeter. Düşük iktidarın anayasayı çiğneyen hukuk dışı yönetimi son aylarda artık dayanılmaz bir hal almıştı. Meşru tutanaklarını kaybeden hükümet artık herhangi bir tevil yolu aramaya da lüzum görmüyor, devlet idaresinde gayrimeşruluğu adeta normal işler bir sistem haline getirmeye çalışıyordu. Adalete, basına, üniversiteye, devletin nizam ve asayiş kuvvetlerine yapılan baskılar yetmez olmuş, son çare olarak Büyük Millet Meclisi'ni çalışamaz hale getirmek, böylece milleti sindirmek tedbirlerine başvurulmuştu. 27 Nisan'da yürürlüğe konan "Tahkikat Komisyonunun yetkileri" kanunu ile düşük iktidar, o zamana değin anayasaya karşı göze aldığı en ağır tecavüzü işliyor, kendini resmen milli iradenin üstünde gördüğünü ilan ediyordu. Bu hakaret karşısında aydın Türk gençliğinin hemen ertesi günü harekete geçerek gür sesini duyurması milletçe her zaman öğünmemiz gereken şerefli bir davranıştır. 28 Nisan'da İstanbul' da başlayan ve kısa zamanda yurt düzeyine yayılarak genişleyen nümayişleri görenler, bu halin böyle devam edemeyeceğini iyice anlamışlardır. Aklını başına toplayıp ta bir türlü olup bitenleri kavramak istemeyen sadece düşük iktidardı...
******