20. Yüzyıl Türk Edebiyatı 1960 Sonrası Cilt 4

Yazar : Mahir Ünlü
İsbn : 975101991
Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 360
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi

Tarihsel olay ve olguların gerçeğe uygun biçimde saptanması için oluşumların durulması ve aradan uzun bir sürenin geçmesi beklenir. Karşılaştırmalı, tartışmalı eleştiri ve yorumlardan sonra ortaya çıkacak değer yargılarıyla varılabilecek sonuca ulaşmak oldukça zaman alır. Edebiyat tarihi için de bu söz konusudur. Üstünden kırk, elli yıl gibi bir süre geçmeden yayımlanmış yazınsal yapıtlar için ileri sürülecek yargılar tartışılır olmaktan kurtulamaz. Yirminci Yüzyıl'da bu, daha da güç ulaşılabilecek bir konu olsa gerek. Yüzyılımızda bilim, kültür, teknik ve sanatın her dalında öyle baş döndürücü gelişime tanık oluyoruz. Basın, sinema, radyo-televizyon, bilgisayar gibi çok gelişmiş iletişim araçları bile kolaylıkla bir tarihsel bireşime (senteze) varmaya yetmiyor. Yirminci Yüzyıl'da yayımlanan tüm yapıtların birkaç kişi tarafından okunup incelenmesi ve değerlendirilmesi olanak dışıdır. Bu nokta gözönünde bulundurulursa, incelemeye alınan her yapıt ve yazar için nesnel değerlendirme yapılamayacağı; öznel değerlendirme, görüş ve yorumlara yer verileceği doğaldır. Bir edebiyat döneminin değerlendirilmesine, bugün, değil bir, birkaç edebiyat tarihçisi ya da araştırmacısının bile tüm yaşamları yetmez. Biz, öğretmenlikten gelen deneyimlerimiz ve kırk yılı aşkın yazınsal birikimimizden güç alarak yola çıktık. "20. Yüzyıl Türk Edebiyatı" adını verdiğimiz bu yapıtı hazırlarken "edebiyat tarihi" savıyla ortaya atıldığımız söylenemez. Onun oluşturulması için başlıca kaynakları bir araya getirerek bilgilerin bir düzen içinde sergilenmesini amaçladık. Ayrıca, içinde bulunduğumuz yakın dönem şair ve yazarları için kesin yargılardan uzak durmaya çalışarak, kimine katıldığımız, kimine karşı olduğumuz değerlendirmelerden yararlanmayı ve bunlara kendi değerlendirmelerimizi eklemeyi uygun bulduk. Başka yazar ve eleştirmenlerin görüşlerine saygılı olma ilkesine bağlı kalarak, kendimizin olmayan hiçbir yargı ve yorumu, kendimizinmiş gibi göstermedik.
******