2. Ulusal Demiryolu Kongresi 15-16-17 Aralık 1997 İstanbul

Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 744
Ölçü : 21 x 29,7 cm
Yayınevi : TCDD

21. Yüzyılın eşiğine geldiğimiz şu günlerde hızla değişen koşullar paralelinde tüm kurum ve kuruluşların gerek ülke ekonomisi gerekse dünya ölçeğindeki yerini yeniden tanımlaması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede demiryolu sistemini yeniden gündeme getirebilmek, yürütülen ulaştırma politikalarının aksak yönlerini tartışmak, yeni ve işlevsel çözümler üretebilmek amacı ile birincisi 1979 yılında yapılan "Ulusal Demiryolu Kongresi "nin ikincisi 15-16-17 Aralık 1997 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere ulaştırma, hizmet sektörü içerisinde yer almakta ve günümüz dünyasında hizmetler sektörünün payı diğer sektörlere göre hızla artmaktadır. Özellikle ulaştırma sektörü diğer bütün sektörleri yatay olarak kesmesi ile ayrıcalıklı bir yer edinmiş durumdadır. Bu yönüyle, ulaştırma sektörü diğer sektörlerdeki gelişmeleri de hızlandıran fonksiyonu üstlenebildiği gibi, ülke çıkarları doğrultusunda planlanamadığında, engelleyen veya yavaşlatan bir faktör de olabilmektedir. Ulaştırma sektörünün alt sektörlerini oluşturan, karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşıma modları, birbirinden bağımsız düşünülemeyen sektörlerdir. Ancak; bugüne kadar ülkemizde, ulaşım sistemleri birbirinden bağımsız olgular olarak algılanmış ve bu alanlar için gerekli kaynak planlamaları birbirinden bağımsız yapılmıştır. Artan enerji maliyetleri, hava kirliliği, gürültü, her gün 10'larca insanımızın hayatına malolan trafik kazaları ile ülke içerisinde telafisi güç olumsuzluklara neden olan bu yaklaşım, bir yandan da ekonomik savaş içerisindeki dünyamızda, Türkiye'nin uluslararası rekabetteki şansını da zedelemeye başlamıştır. Tüm bu olumsuzlukların yansıra, iç ve dış turizmin artması, endüstride asgari stok seviyesi ile büyük ölçekli üretime yönelinmesi, uluslararası pazara girmede, ulaşım maliyeti ve zamanlamasının önem kazanması, kombine ve konteyner taşımacılığı gibi faktörler, toplu taşımacılığa, yani demiryolu gerçeğine işaret etmektedir.
******