2. Dünya Savaşının Bilinmeyen Yanları

Yazar : Dr. Necmi Osten
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 179
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Acar Matbaacılık Yayıncılık
Bahsi Geçen : H. Necmi Osten

"Türkiye Cumhuriyeti, yirminci yüzyılda önceden hiç kimsenin ihtimal veremeyeceği ve tahmin edemeyeceği surette kurulmuş büyük ve kıymetli bir eserdir. " Bu kitap, Türk ve yabancı yeni kuşaklara eserin büyüklüğünü ve kıymetini anlatabilmek amacıyla kaleme alınmış ve varlığımızı borçlu olduğumuz Atatürk'ün yüzüncü doğum yıldönümüne adanmıştır. Ancak, hastalığımız nedeniyle vaktinde bitirilememiştir. Zamlar dönemi başlamış ve kâğıdın fiyatının çok yükselmesinden dolayı bugüne kadar bastırılamamıştır. Yeni Anayasa dolayısıyla yapılan ilavelerin de eklenmesiyle süre iki yıl daha uzamıştır. Kitabın yazılmasına 1 Kasım 1977'de başlanmış 31 Aralık 1982'de bitirilebilmiştir. Böyle bir eserin yazılması "İkinci Dünya Savaşı" yılları boyunca düşünülmüş ve güncel olaylar not edilmiş, 1950 yılından itibaren kaynak ve doküman toplanmıştır. Bunlar arasında, Atatürk'ün nutukları ile İsmet İnönü'nün nutukları ve anıları, Winston Churchill'in 16 ciltlik anıları, Von Papen'in ve General De Gaules'ün ve Fransa'nın o tarihte Büyükelçisi bulunan R. Massigli ile İngiltere'nin Büyükelçisi Sir Hugue Knachbul/Hugessen'in anıları, Amerika'da, İngiltere'de ve Almanya'da yayınlanmış bulunan kitaplar gibi kaynaklar vardır. Kitabın bazı kesimlerinde Türkler için bilineni tekrar eder nitelikte yazılar görülecektir. Ancak bu eseri yabancıların da anlayabileceği biçimde düzenlemek zorunda kalınmıştır. Boğaziçi'nde büyümüş ve her iki "Dünya Savaşı"nı yaşamış bir Türk çocuğunun, Boğazların etkilediği Türk Barış Politikasını yazması yerli ve yabancı kuşaklar için ilgi çekicidir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin "Savaş dışı" kalması ve olayların yarattığı mantıki sonucu anlamak, ancak bu suretle mümkün olacaktır. İşte bu nedenlerle, kitabımız on iki bölümden ibaret olarak yazılabilmiştir. Bu on iki bölümde: Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında on üç kez yapılmış olan tarihi savaşların sonuçlarını, bu savaşların Boğazlar Politikasına ettiği tesirleri…
******