1965 Türkiye Yıllığı

Yazar : Atilla Karsan, Oğuz Akkan
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 484
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Gün Matbaası

Bugün 600 küsur istasyonu ile Mobil memleketimizde en çok yerde, en çok mal satan petrol şirketidir. 1964 yılında gittikçe artan rekabete rağmen 58 yıllık, bir maziye sahip olan Mobil ön saftaki yerini muhafaza etmiş ve vasatı olarak her gün 1780 ton Mobil mamulü satmak başarısını göstermiştir. Memleketimizdeki petrol aramalarına girişen ilk Şirket olarak hükümetimizden 1 No. lu arama müsaadesini alan Mobil, Petrol Kanununun kabulünü müteakip Adana mıntıkasında ilk arama kuyusu açmıştır. 15 Temmuz 1960 günü Adana civarında Bulgurdağ No. 1 kuyusunda yüksek evsaflı petrol bulunmuştur. Sahanın rezervlerini tespit maksadıyla açılan 4 inkişaf kuyusunun ikisinde gene yüksek evsaflı petrol çıkmıştır. Arama faaliyetine Diyarbakır havzasında devam eden Mobil Silivanka ve Şelmo'da yeni petrol sahaları bulmuştur. Şelmo'nun Türkiye'nin en büyük petrol sahası olduğu anlaşılmıştır.
******Oğuz Akkan

Oktay Aras Kitaplığındaki Oğuz Akkan, Atilla Karsan Kitapları (3)