1963 Türkiye Yıllığı

Yazar : Atilla Karsan, Oğuz Akkan
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 456
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Ticaret Postası Matbaası

1963 Türkiye Yıllığı geçen yılın önemli olaylarını ve 1963 başında memleketimizin durumunu belirten bir almanaktır. 1962'nin en önemli olayları olan 22 Şubat, AF ve 5 Yıllık Kalkınma Planına yıllıkta geniş yer verilmiştir. Yıllığın hazırlanmasında geçen yıl olduğu gibi İstatistik Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı yayınlarından, resmi ve özel birçok bültenden, gazete mecmua koleksiyonlarından ve yabancı almanaklardan faydalanılmıştır. Yıllıkta TBMM, Partiler gibi bazı konularda 1963'ün ilk ayındaki durum esas alınmıştır. Bu hususun gözönünde tutulmasını rica ederiz. 1963 Türkiye Yıllığını alanlara 1962 Türkiye Yıllığını 5 Liraya ödemeli olarak alma fırsatı verilmiştir. Bunun için aşağıdaki kuponu do1durmak ve "TÜRKİYE YILLlĞI Santral Yayınevi Cağaloğlu, Gazi Sinanpaşa Sokak 12" adresine göndermek kafidir.
******Oğuz Akkan

Oktay Aras Kitaplığındaki Oğuz Akkan, Atilla Karsan Kitapları (3)