1962 Türkiye Yıllığı

Yazar : Atilla Karsan, Oğuz Akkan
Yayın Tarihi : 1962
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 488
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Ercan Matbaası

27 Mayıs 1960 Cuma, sabaha karşı bütün Yurtta idareyi ele alan Silahlı Kuvvetlerin Başkumandanı ve Milli Birlik Komitesinin Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel saat 16'da radyoda yaptığı konuşmada Üniversite Profesörlerinden en kısa zamanda, modern ve demokratik bir anayasa hazırlamalarını istediğini açıkladı. Bunun için sekiz hukuk profesörü askeri bir uçakla Ankara'ya götürülmüş ve kendileriyle görüşülmüştü. İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Sıddık Sami Onar'ın başkanlığında kurulan heyet, yeni anayasa tasarısını hazırlamak üzere çalışmalara başladı ve bu arada muhtelif teşekküllerin fikirleri alındı. 6 Ocak 1961'de M.B.K. ile Temsilciler Meclisinden meydana gelen Kurucu Meclis törenle açıldı. 10 Mart 1961'de Profesörler heyetinin hazırladığı anayasa tasarısı Kurucu Meclise verildi. Meclis Anayasa Komisyonu iki aylık bir çalışmadan sonra Profesörlerin çalışmalarından da faydalanarak hazırladığı tasarıyı M.B.K.'ne sundu. Bazı maddeler üzerindeki uyuşmazlıkların hallinden sonra 27 Mayıs 1961'de Kurucu Meclis ittifakla Yeni Anayasayı kabul etti. Anayasa ancak halkoyuna sunulup kabul edildikten sonra Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası olacaktı. Bunun için 9 Temmuz 1961 Pazar günü Türkiye'de ilk referandum yapıldı. 12 Temmuz 1961'de alınan kat'i neticelere göre halkoyu müspet çıkmış, halkın yüzde 81,2'si oy kullanmış, 10 milyon 33 bin vatandaşın 6 milyon 210 bini beyaz oy kullanarak "Evet", 3 milyon 823 bini ise kırmızı oy kullanarak "Hayır" demişti. "Hayır" oyları iştirakin yüzde 38,2'sini teşkil ediyor, "Evet" oyları ise yüzde 61'i geçiyordu. Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Zonguldak illerinde "Hayır" oyları, diğer illerde "Evet" oyları çoğunluğu teşkil etmişti.
******Oğuz Akkan

Oktay Aras Kitaplığındaki Oğuz Akkan, Atilla Karsan Kitapları (3)