1951 Yaz Tatil Devresinde Milletvekillerinin Tespit Ettiği İstanbulun Meseleleri

Yayın Tarihi : 1951
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 39
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Tan Matbaası

5 EKİM 1951 ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL VİLAYET SALONUNDA YAPILAN TOPLANTIDA OKUNAN RAPOR İstanbul Milletvekilleri, İstanbul'un yaşayan meseleleri ve davaları üzerinde başladıkları tetkik ve inceleme ve seçmen vatandaşlarıyla temas vazifelerinden İstanbul'un zirai çehre taşıyan köylere ait kısmını bitirmişler ve müşahedelerini bir umumi raporda tespit eylemeyi faideli görmüşlerdir. Bu rapor tarafımızdan şehir davasıyla beraber ele alınacak ve ayrı bir rapor mevzuu olacak olan işçi meselesine ve Belediye hizmetlerine ait dilek ve şikâyetleri ve umumiyetle gerek iktisadi bakımdan ve gerek diğer bakımlardan İstanbul meselesini mevzuu içine almış değildir. A - UMUMİ GÖRÜŞ İstanbul Vilayetinin onalı kazasından Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Adalar ve Kadıköy kazaları belediye hududu içindedir. Eyüp, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Bakırköy kazaları merkezleri ve bazı köyleri belediye hududu içinde, diğer yerleri dışındadır. Silivri, Çatalca, Kartal, Şile ve Yalova kazaları ise tamamen Belediye hududu dışındadır ve topluca diğer kazalarda aynı mahiyeti taşıyan köyler gibi bu raporumuzun mevzuuna girmektedir. İstanbul'un Belediye hududu dışındaki köylerinde ve kaza ve bucak merkezlerinde yaşayan nüfusun adedi 1950 sayımına göre (179644) tür. Belediye hududu dışındaki köylerin adedi ise (306) dır. İstanbul civar köylerinin basit baltalık ve az miktarda koruluk orman sahası dışında kılan yerlerinde ziraat arazisi mahduttur ve umumiyetle toprak fakirdir. Uzun seneler sürülmeyen arazi fundalıklar ve tabii mer'alar halinde kalmıştır. Mahdut bölgeler müstesna olmak üzere bol su yoktur ve hatta Rumeli yakasında yazın kuyuları da kesilen çorak bir saha vardır...
******