1950'ler Kuşağı Mimarlık Antolojisi

Yazar :
Yayın Tarihi : Mart, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 205
Ölçü : 22 x 30 cm
Yayınevi : YEM
Bahsi Geçen : Abdülkadir Günyaz, Doğan Hasol, Erdal Erkut, Melih Birsel, Şevki Vanlı, Utarit İzgi

1950'li yıllarda mimarlık dünyasına katılan Türk mimarlarının, bugün, 40 yıldan fazla deneyimi var; bunun da 'ustalık' dönemine denk düştüğü ifade edilebilir. Ülkemizdeki söz konusu mimarlar neler duyuyorlar, neler düşünüyorlar, neler yapıyorlar? Sanırım, bu çalkantılı ortamda merak edilecek bir konu. Günümüzde, özellikle öznelliğin ağır bastığı mimarlık ortamında, deneyimli mimarların görüş ve düşünceleri, yeni ve genç kuşaklara ışık tutacak, yol gösterecek nitelikte olabilir. Bugüne kadar ülkemizde bir 'Mimarlık Antolojisi' hazırlanmadı; böyle çalışmaların gereğine inanıyorum. Bu kitap ise, yaklaşık olarak, sadece 1950'lerde mimar olarak hayata atılmış bir kuşağın antolojisi olmak durumunda; o kuşak ki, II. Dünya Savaşı'nın çok güç koşullarında, her türlü olanaksızlıklar içinde yetişti, fakat bir bakıma da şanslıydı, çünkü büyük mimarların çoğu yaşamlarının en verimli çağlarındaydı, örnek alınacak 'Gerçek Usta'lar ve kuramları çoktu. Bu kitabın amacı, bir kuşağın deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini genç mimarlara ve diğer ilgilenenlere aktarabilmek ve Türkiye Mimarlık Literatürüne kalıcı bir eser sunabilmektir. Bu antolojiyi hazırlamak amacıyla, bildiğim, tanıdığım ve 1950'lerde mezun olduklarını tahmin ettiğim ve adreslerini sağlayabildiğim bütün meslektaşlarıma ulaşabilmek için çok çaba harcadım; buna Sayın Sedat Acar da katıldı. Sanırım, yollamış olduğum 75-80 mektuba yaklaşık yarısı kadar yanıt geldi ve ben, hiç kimsenin isteği dışında bir eserini kitaba koymadım. Bu arada, özellikle üç meslektaşımızın da katılımını sağlamak için çok uğraştık, eserin bütünlüğe ulaşması için. Fakat adları bizde saklı olan bu mimarlar, açıklamadıkları nedenlerle bu antolojiye katılmadılar. Kuşkusuz ki anımsayamadığım adlar olmuştur; bu meslektaşlarımdan özür diliyorum, tek neden budur. Ancak umuyorum ki, yakında bu eserin ikinci baskısı çıkar ve isteyen meslektaşlarımız burada yerlerini alabilirler.
******