1929 TKP Davası

Yazar : Erden Akbulut
İsbn : 9758683470
Yayın Tarihi : Aralık, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 270
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tüstav

1929 tevkifatı ile ilgili elimizdeki ilk veri İzmir'de yayımlanan Anadolu ve Hizmet gazetelerinin 29 Mart günlü nüshalarıdır. Anadolu gazetesinde 7 sütun üzerine manşet yapılan haberi aktarıyoruz. Evvelki Gece Beyanname Yapıştırmak İsteyen Beş komünist Yakalandı Beş komünist bozuntusu şuraya buraya beyanname yapıştırmaya hazırlanırken bir hüsnü tesadüf neticesinde yakayı ele verdiler. Tahkikat yapılıyor. Bir tesadüfün yardımı ile evvelsi gece şehrimizde 5 komünist zabıtaca yakalanmıştır. Yakalanan komünistler gece şehrin muhtelif yerine beyannameler atmak ve yapıştırmak için hazırlıklar yapmışlar, tertibat almışlar ve beyannameleri bastırmışlardı. Hepsi de beyannamelerle cürmü meşhut halinde yakalanmıştır. Komünistlerin bir kısmı tütün amelesidir ve küçük yaşta çocuktur. Yakalananların başında evvelce komünistlikten mahkûm olmuş, sabıkalı Marangoz ve Modelci (Kerim) i bulunmaktadır. Komünist taslaklarının elebaşısı olan Kerim beyanname meselesi ile hiçbir alakası bulunmadığını iddia etmekte ise de diğerleri itiraf etmiştir. Yakalanmış olan komünist taslaklarının üzerinde ve evlerinde mefsedetkarane beyannameler, muzır vesikalar bulunmuştur. Komünistlerden yakalananlar Bulgar tebaalı Müslümanlardan Rahovalı (Ahmet Kaya), (Ali), (Enver) ve (Mustafa)dır. Yaptığımız tahkikata nazaran komünist maznunlarının yakalanması güzel bir tesadüf neticesinde kabil olmuştur. 1 Modelci Kerim bu tevkifatta yargılananlar listesinde yoktur. Gazete daha önceki tevkifatlardaki bilgilere dayanarak Kerim adını ortaya atmıştır. (Derleyenin notu)
******