1920-21'ler Türkiyesi ve Mustafa Suphi'lerin Dönüşü Sempozyum İstanbul, 18 Aralık 2004

Yazar :
İsbn : 9758683462
Yayın Tarihi : Haziran, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 175
Ölçü : 19 x 25 cm
Yayınevi : Tüstav
Bahsi Geçen : Mustafa Suphi

Geçtiğimiz yılın sonlarında, TÜSTAV'ın 3. Genel Kurulu'nun arife günü, 18 Aralık 2004'te yapılan "1920-21'ler Türkiye'si ve Mustafa Suphi'lerin Dönüşü" sempozyumu, 2 oturum ve 1 atölye çalışması olarak tasarlandı. 1920-21'ler Türkiye'sinin, düşünsel, sosyo-ekonomik ve siyasal yapısının irdelenmesinin öngörüldüğü 1. oturum, sosyo-ekonomik yapıyı ele alacak Sayın Arus Yumul'un zorunlu sağlık sorunları nedenleriyle katılamaması nedeniyle bir ölçüde eksik kaldı. 2. Oturum, Mustafa Suphi'lerin Dönüşü ise, esas itibariyle TÜSTAV Yayınları'ndan hemen 2004 başlarında 2 cilt olarak yayımlanmış olan TKP MK 1920-1921 DÖNÜŞ BELGELERİ kitabı içinde yer alan yeni belge ve bilgiler çerçevesinde ele alınmak üzere düşünülmüştü. İki oturum arasında yapılması öngörülen Atölye'de ise, ulusal arşivler ve Kurtuluş Savaşı belgelerine ilişkin bilgilerin ortaya konması hedeflendi. Oturum ve atölye çalışmalarına katılımın oldukça yüksek olduğu sempozyumda, gerek oturumlar, gerekse atölye çalışmaları soru-cevap-katkılarla birlikte öngörülen süreleri aştı. İşte bu kitapla, zaman yokluğu veya kısıtlılığı nedeniyle sempozyumu izleyemeyenlere sempozyumda sunulan tebliğleri ve soru-cevap-katkı bölümlerini sunuyoruz. Kitapta gerek tebliğler, gerekse soru-cevap-katkılar, tebliğ sunanlar tarafından gözden geçirilmiş ve zenginleştirilmiş olduğundan, sempozyumun bütününü izleyenler açısından da yepyeni bilgiler içermektedir. TÜSTAV bu sempozyumla Türkiye tarihine belgelerle yaklaşmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğu inancındadır. Sempozyuma gerek tebliğleriyle, gerek soru-cevap-katkılarıyla, gerekse izleyici olarak katılanlara teşekkür ediyoruz. Erden Akbulut Haziran 2005
******