19. Yüzyılda İstanbul Hayatı

Yazar : Renate Schiele, Wolfgang Müller
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 106
Ölçü : 21 x 27,5 cm
Yayınevi : Roche

1929 yılında Genç Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Alman Arkeoloji Enstitüsü Türkiye'de bilimsel çalışma izni aldığında, yapılacak çalışmaların ülke tarihinin tüm devirlerini kapsaması kararlaştırılmıştı. Anadolu'nun tarih öncesi devirlerden antik devirlere, Ortaçağ'dan Osmanlı devrine kadar uzanan bir geçmişinin var olduğu da göz önünde bulundurulacaktı. Bilimsel çalışma çerçevesinde kütüphaneyi, koleksiyonları ve fotoğrafları içeren bir enstitü arşivi kurulmuştu. Özellikle 60 yılı aşan bir zaman diliminde oluşturulan fotoğraf arşivinden bilim adamlarının yanı sıra geniş kitlelerin yararlanabilmesi ve onlara bu konuda tanıtım yapılması amaçlanmıştı. Geçmişe duyulan ilginin giderek arttığı, çağdaş ihtiyaçları yüzünden geleneklerin kaybolmağa yüz tuttuğu ya da akıl almaz kazançlar uğruna zengin bir geçmişe ait yeri doldurulamayacak hatıraların zarar gördüğü bir dönemde böyle bir girişim gerekliydi. Enstitü'nün fotoğraf arşivi geçmişin büyük bir koleksiyonunun satın alınmasıyla yenilendikten sonra, yukarıda açıklanan görüşler nedeniyle diğer bireylere enstitüde bulunan malzemenin en azından bir kısmının ulaştırılabilmesi arzulandı ve elinizdeki kitabın oluşturulması kararına varıldı. Kitabın 19. yüzyıl yaşamına yansıtan resimlerinin geniş bir topluluğa hitap ederek şehrimizin geçmişiyle bağlantı kurulmasına yardımcı olmasını, okuyucunun da kitabı derleyenlerin aydınlatıcı metinleri yazarken ve resimleri hazırlarken duydukları sevinci paylaşmalarını dileriz.
******Wolfgang Müller-Wiener

Oktay Aras Kitaplığındaki Wolfgang Müller-Wiener Kitapları (2)