19. Yüzyıl Başlarında Avrupa Dengesi ve Nizam-ı Cedit Ordusu

Yazar : Sipahi Çataltepe
İsbn : 9758143352
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 296
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Göçebe Yayınları

Kurulduğu tarihten itibaren hızlı bir gelişme göstererek üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu; ortaya koyduğu sağlam devlet teşkilatının yanı sıra, çok güçlü bir askeri yapıya da sahip oldu. Yeniçeri teşkilatı çerçevesinde birçok sınıflara ayrılan Osmanlı ordusu, iyi yönetildiği ve disiplinini koruduğu yıllarda büyük zaferler kazanmış olmasına rağmen; geçen uzun asırlar içerisinde, gelişmelere ayak uyduramayıp, disiplini de bozulduğu için, devletin başına gaile olduğundan, zaman zaman ıslahı çarelerine başvuruldu. Nitekim XVI. yüzyılın sonlarında bu tür ıslahatlar yapılmaya başlanarak, Karlofça Andlaşması'ndan sonra da sıkça tekrarlanıp, bu konu üzerinde önemle durulmaya başlandı. Bu andlaşmadan sonra, Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa, disiplinleri iyice bozulmuş olan yeniçerilerin sayılarını 70.000'den 34.000'e indirerek, işe yaramaz bir kalabalık güruhu, askerlikten uzaklaştırmayı başardığı gibi, Sultan III. Ahmed devrinde, Şehit Ali Paşa tarafından başlatılan Avusturya Seferi sırasında uğranılan yenilgi sonucunda da, Osmanlı Devleti'nin askeri gücünün zayıfladığını görerek, Lale Devri'ni başlatıp, barış halini uzun süre muhafaza etmeye çalışan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, askeri ıslahat konusunda bir takrir hazırlatarak zamanın Padişahı III. Ahmed'e takdim etti. Bu takrirde; Avrupalı bir subayla, şeriatın üstünlüğüne inanan yüksek dereceli bir Osmanlı Ricali'nin yaptıkları karşılıklı konuşmalarla, ülkede gerçekleştirilmesi gereken ıslahatın şeklini ve durumunu tartıştıkları görülmektedir...
******