1896 Osmanlı Bankası Baskını

Yazar : Fikrettin Yavuz
İsbn : 9789751631091
Yayın Tarihi : 2015
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 384
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için dış politikada ciddi problemlerin yaşandığı bir yüzyıl olmuştu. Ermeni Sorunu ise bu problemlerin başında geliyordu. “Büyük Doğu Sorunu’nun en son halkalarından birisini oluşturan bu sorun, günümüzde Osmanlı Devleti’nin uygulamak zorunda kaldığı 1915 tehciri ile anılmaktadır. Hâlbuki tehcir öncesinde Ermeni komitelerinin bağımsızlık amacıyla isyan boyutuna varan birçok olay gerçekleştirdiği görülmektedir. Tüm bu isyanlar Osmanlı coğrafyasında çıkarı olan büyük devletler tarafından müdahaleye bahane edilmiştir. 1890-1896 yılları arasında İstanbul ve vilayetlerde meydana gelen Ermeni olaylarında batılı devletlerin bu müdahalelerini yakından görmek mümkündür. Biz de araştırma konusu olarak 1896 Ağustosunda İstanbul Galata’daki Osmanlı Bankasının Taşnak Komitesi tarafından basılmasını ele alarak, bir yandan Ermeni olaylarından bir kesit sunarken, öte yandan da Ermeni Sorunu’nun Osmanlı Devleti dış politikasında ortaya çıkardığı güçlükler üzerinde durmaya çalıştık.
“Osmanlı Devleti’nde Ermeni Terörü: 1896 Osmanlı Bankası Baskını” adh çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Banka Baskını ve Ermeni olaylarını terör bağlamında değerlendirebilmek ve Ermeni komitelerinin teröre başvurma sebeplerini ortaya koyabilmek için terörün tanımı ve terörizm tarihi ile dünya tarihinde terör örgütü olarak kabul edilen ilk örgütler üzerinde durulmuştur. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan modern terör kavramı ve terörizm anlayışındaki dönüşümden bahsedilmiş, Osmanlı Devleti’nde Sırp, Yunan ve Bulgar ayrılıkçı hareketlerinin terörü kullanmaları ve bu durumun Ermeni cemaatine etkilileri üzerinde durulmuştur. Bölümün bundan sonraki kısmında Ermeni Sorunu’nun gelişim sebeplerinden bahsedilmiştir. Burada bir dönemlen-dirme yapılarak, Ermeni Sorunu’nun dönüm noktaları olarak fikrî hazırlık dönemi, diplomatik teşebbüsler dönemi ve isyanlar dönemi başlıkları altında Ermeni Sorunu’nun gelişim süreci ele alınmıştır. Fikri hazırlık döneminde milliyetçi Ermeni kimliğinin oluşumundaki unsurların üzerinde durulmuştur... 
******