1814 de İstanbul ve Çanakkale'ye Seyahat

Yazar : Edward Raczynski
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 221
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

Türkçe tercümesi sunulan eser, eski Grek ve Latin kültürünü iyi bilen ve antik eserlerin neşriyle şöhret yapmış Polonyalı Kont Edward Raczynski (1786-1845)'nin 1814'de Türkiye'ye yaptığı seyahatine ait tespit, müşahede ve intibalarını dile getirmektedir. Seyahatnamesi, önce Leh dilinde "Dziennik Podrozy do Turcyi Odbytey W Roku MDCCCXIV Przez EdwardaRaczynskiego" (=Edward Racyznski'nin 1814 senesinde Türkiye'ye yaptığı seyahatin ruznamesi" (Wroclaw (Breslau) 1821) adıyla; büyük boy ve gravürlü olarak üç yıl sonra keza büyük ebatta ve gravürlü Almanca tercümesi neşrolunmuş, bu tercümenin 1825'de aynı şehirde yapılan ikinci baskısı ("Malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reichs", "Breslau" 1825,370 - VI s.), Türkçe tercümeye esas olmuştur. Kont Raczynski'nin antik eserleri aramak ve tanımak gayesiyle yaptığı Türkiye seyahati, sunulan eserinin ilk bölümünde belirttiği gibi, 17 Temmuz 1814'de, aralarında ressam Fuhrman'ın da bulunduğu kalabalık bir maiyetle, Varşova'dan ayrılmasıyla başlamıştır. Pulawy yoluyla Bug nehrine varan Raczynski, müteakiben Ukrayna bozkırlarını aşıp 2 Ağustos'ta Odessa'ya ulaşmış; oradan da buğday taşıyan bir ticaret gemisiyle İstanbul'a hareket etmiştir. Bindiği gemi, 9 Ağustos'ta Boğaz'a girerek Arnavutköy'ü önünde demirlemiş, seyyahımız da bir kayıkla Galata 'ya varmıştır. Raczynski, İstanbul abidelerini yakından görmek, ahalinin adetlerini öğrenmek için şehri yaya dolaşmış; Atmeydanı (Sultanahmet Meydanı)'ndaki dikilitaşları, Binbirdirek'i, SultanAhmet ve Şehzade camiierini gezmiş; Bedesten'deki nadide Türk. işlemelerine hayranlık duymuş; refakatindeki ressama Topkapı Sarayı Kapısı'nın resmini yaptırmış; Saray hayatına dair -çoğu gerçeğe uymayan- hikayeler dinlemiş; Ayasofya Hamamında yıkanmıştır. Polonyalı seyyah, Kağıthane'yi gezerken, Türklerin tabiata karşı duyduğu sevgiyi tespit etmiştir...
******