18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve İstanbul Gümrüğü

Yazar : Saim Çağrı Kocakaplan
İsbn : 9786051556123
Yayın Tarihi : Eylül, 2017
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 318
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Ötüken Neşriyat

İktisat Tarihi; iktisat ve tarihin mayaladığı bir araştırma alanı olarak ortaya çıkışından bugüne tarihi, toplumu, ekonomiyi ve insanı anlamada önemli derecede birikiminin oluştuğu bilimsel bir disiplin olarak varlığını sürdürmektedir.
İktisat ve tarihten başka diğer sosyal-beşeri bilimler ve modern bilimsel tekniklerden yararlanılarak dünya iktisat tarihi; genel ve özel anlamlarda kurum, olay, ilişki ve dönemler üzerinden çalışmalara konu olmakta ve hem bilimsel hem de entelektüel açılardan ilgiye mazhar olmaktadır.
İktisadi olaylar tarihine bakarken tek bir anlatının esas alınmasına itiraz ederek farklı tecrübelere de önem veren bir anlayışın sonucu olarak doğan bir disiplin olmanın avantajı, araştırmacı ve okuyucuların ilgisini bu alana yöneltmektedir.
Devlet ve toplumlann hayatında etkili değişkenlerden olan iktisadi yapıların incelenmesi, tarihi serüveni ve halihazırdaki durumu analiz edebilmek için elverişli bilgiler sunabilmektedir. Diğer tarafıyla da dünya tarihindeki eğilimlerle etkileşimler izlenebilmektedir.
Bu sebeple iktisadi kurum ve olayların tarihini çalışmak, bu bilimsel birikimin zenginleşmesi ve yeni araştırmalara/tartışmalara kapı aralaması bakımından büyük önemi haizdir.
Osmanlı ekonomisi alanı da çizilen bu çerçevede yerli ve yabancı araştırmacılarca çalışılmaktadır. Osmanlı ekonomisinde; kurumlar, maliye, ticaret, para, servet, iktisat politikalan, iktisadi zihniyet ve kişiler, dönemler, dönüşümler, üretim yapı ve ilişkileri, finansman, bütçeler, vakıflar gibi muhtelif konularda oluşmuş ve gelişen bir literatürden bahsetmek mümkündür.
Bu kitapta, işte bu literatüre mütevazi bir katkı yapmak düşüncesi taşınmaktadır. Ahmet Tabakoğlu danışmanlığında hazırlanan “İstanbul Gümrüğü (1750-1800)” başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanan bu kitabın konusu, Osmanlı dönemi İstanbul gümrüklerinin mali ve ticari yönden arşiv kaynaklanna dayalı olarak incelenmesidir.
Kitapta, Osmanlı mali sisteminde devletin en önemli gelir kaynağı ve harcama birimlerinden olan gümrük idaresi, merkezi konumda olan İstanbul gümrükleri özelinde değerlendirilmektedir. Bu anlamda mali ve ekonomik kurum olarak gümrük; ekonomi ile ilişkisi, gelirleri, mali yönetim ve kurumsal yapısı ile işlevleri itibarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır...

******