18. Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Adetler

Yazar : D'Ohsson
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 267
Ölçü : 135 x 195 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

XVIII. Yüzyıl Türkiye'sindeki Örf ve Adetler, adıyla yayınladığımız bu kitap, d'Ohsson'un Tableau Général de l'Empire Ottoman adlı dev eserinin dördüncü cildinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Yazar, 7 ciltlik bu büyük eserinde, Osmanlı İmparatorluğunun teşkilat ve medeniyet tarihini, örf ve adetlerini çok geniş ölçüde incelemiştir. Eserin başlıca bahisleri şunlardır: Mezhep kurucusu imamlar - İslam hukukunun temelleri - Peygamberler - Mukaddes kitaplar - İlk dört halife - Veliler - Temizlik - Abdest - Namaz - Seyahat kaideleri - Kâbe'deki ibadetler – Sünnet - Cenaze merasimleri - Ölüler için okunan dualar - Sadaka - Zekât - Camiler - İmaretler - Mektepler - Medreseler - Kütüphaneler - Türbeler - Vakıflar - Oruç - Hac - Kurban - Araplar ve Arapların Menşei - Mekke - Kâbe - Sürre alayı - Gıda maddeleri - Yiyecek ve İçecekler - Tütün - Giyim eşyası - Mobilyalar - Süslenme - Döşeme - Silahçılık - Ticaret - Ziraat - Mimarlık Bahçecilik - Dürüstlük - Hayâ - Hayırseverlik - Musiki - Teşkilat vs.
******