1720 Şehzadelerin Sünnet Düğünü Sur-ı Hümayun

Yazar : Hafız Mehmed Efendi
İsbn : 9789756051764
Yayın Tarihi : Eylül, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 268
Ölçü : 22,5 x 29 cm
Yayınevi : Kitap Yayınevi

Surname: Sur düğün demektir, name ise defter manasınadır. Kara Mustafa Paşa'nın Sultan İbrahim'e sunduğu layihada ruznameyi anlatırken kullandığı ifade çok güzeldir. "Benim hünkârım, ruzname demek oldur ki, her gün ne kadar dahil-i hazine olur ve ne kadar akçe harc olur, hep yazılur. Her gün yazıldığıyçün ruzname derler. Ruz deyü güne der, name deftere derler". Bu güzel tanımlama çerçevesinde biz de surnameyi tanımladık. Terim olarak da Osmanlı padişahlarının şehzadelerinin sünnet düğünlerini ve kızlarının evlenme şenliklerini anlatan eserlere denmektedir. Osmanlı Devleti'nde saray geleneğinin yerleşmesi ve merkezi idarenin otorite, gösteriş ve eğlenceye ağırlık vermesinden sonra düğün eğlenceleri artmış, adeta binbir gece masallarını aratmaz hale gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın, 1524 yılında kızkardeşi Hatice Sultan ile evlendirildiği Makbul İbrahim Paşa'nın düğünü, dillere destan bir halde yapılmıştır. Sultan III. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmed'in sünneti için düzenlediği ve 52 gün 52 gece süren ünlü 1582 tarihli sur-ı hümayunu gösterişin ve şaşaanın zirveye çıktığı bir düğündür. Esnaf ve sanat erbabı kendi sanatlarını göstermek için bütün hünerlerini sergilemişlerdir.
******