1655 - 1656 Da İstanbul ve Türkiye

Yazar : Jean de Thévenot
Yayın Tarihi : 1939
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 56
Ölçü : 15,5 x 24,5 cm
Yayınevi : Çığır Kitabevi

Muhtelif devirlerde Türk ülkelerini çeşitli maksatlarla gezip gören seyyahların yazdıkları seyahatnameler millî kültürümüz için kıymetli kaynak malzemesini ihtiva ederler. Ancak bu seyahatnameleri kullanırken, dikkatli olmak ve seyyahların mensup oldukları dini ve siyasi görüşleri hatırdan çıkarmamak lazımdır. Memleketimizi ziyaret eden seyyahların önemlilerinden birisi de Jean Thévenot'dur. Jean Thévenot, 1633 yılında Paris'te doğmuştur. Varlıklı bir aileye mensuptu. Küçük yaşta amcası Melchisédech Thévenot'nun tesirinde kalarak şarkiyatçılığa merak salmış ve bazı doğu dillerini öğrenmeğe başlamıştır. Onun yetişmesinde, devrinin ileri gelen şarkiyatçılarından Barthélémy d'Herbelot (1625-1695) 'nun büyük rolü olmuştur. Seyahate çıkmadan önce bir müddet onun yanında kalarak ondan doğu dilleri ve kültürleri hakkında bilgisini genişletmiştir. Birlikte seyahate çıkmayı kararlaştırırlar, fakat d'Herbelot, son anda bazı ailevi sebeplerle seyahate çıkmaktan vazgeçince, Thévenot, tek başına 31 Mayıs 1655 tarihinde Roma'dan hareket eder. 2 Aralık 1655 tarihinde İstanbul'a varan Thévenot, 30 Ağustos 1656 tarihine kadar dokuz ay İstanbul'da kalır. Bundan sonra Bursa, İzmir ve bazı Ege adalarını gezdikten sonra Kudüs'e gitmiştir. Müteakip yıllarda Thévenot, Mısır, Filistin, Irak, İran ve Hindistan'a kadar gitmiş, dönüşte İran 'da ölmüştür. (1667) Jean Thévenot, seyahatnamesinde açıkça belirttiği gibi, ticari ve siyasi maksatlarla değil, sadece öğrenme ve görme arzusunu tatmin için bu uzun seyahate çıkmıştır. Seyahatnamesinden anlaşılacağı üzere, biraz Türkçe bilmesi sebebiyle, İstanbul'da Türkler ile temas kurmuş ve Türk cemiyetini daha yakından tanıma imkânını bulmuştur. Dini konular hariç, verdiği bilgilerde, son derece tarafsız davranmış ve bu yönüyle diğer seyyahlardan ayrılmıştır. Onda koyu Hristiyan taassubuna pek rastlanmaz. Türklerin temizliğine, zanaatkârlığına ve adaleti süratle yerine getirmelerine hayranlığını açıkça belirtir. Türk kahvesi ve kahvehaneleri hakkında kitabında genişçe bir fasıl ayırmış olan Thévenot, kahveyi Fransa'ya götüren kişi olarak kabul edilir...
******