1582 Surname-i Hümayun Düğün Kitabı

Yazar : Nurhan Atasoy
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 136
Ölçü : 34 x 47 cm
Yayınevi : Koçbank

Sanat tarihi araştırmalarına III. Murad Surnamesi gibi bir dev eserle başlama mutluluğuna eriştiğim ve bu konuda doktora tezimi tamamladığım 1962 yılından beri, içindeki son derece zengin, zengin olduğu kadar da pek çok alana ışık tutabilecek nitelikteki bu görsel belge hazinesini, Türk kültürünü, sanatını, yaşamını, sosyal hayatını ve ekonomisini tanımak ve araştırmak isteyenlere bir yayınla ulaştırılması için büyük çabalar sarfettim. Bize bu kadar zengin bilgi veren eser, bugüne kadar layık olduğu ilgiyi görmemiştir. Bir devrin tam bir kesitini veren bu önemli kitap, ancak tiyatro ve minyatür tarihi ile ilgili bazı yayınlarda ele alınmış, fakat bir bütün olarak işlenmemiştir. Kimi minyatürlerinin röprodüksiyonları takvim sayfalarını süslemiş, bazı minyatürleri de kartpostallara konu edilip durmuştur. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, değişik zamanlarda bu eser ve minyatürleri konusunda konferanslar verdim. Eseri tanıma fırsatı bulan pek çok yerli ve yabancı kurum Surname'yi yayınlamak istediyse de, 427 minyatürünün hepsini kapsayan bir yayının getireceği mali yükü hiçbiri göze alamadı. Artık bütün minyatürlerini içeren bir yayından ümidimi kestiğim sırada, 1994 Şubatında New York Üniversitesi tarafından bir dizi konferans vermem istenince, Surname'yi önerdim; çünkü konferanslar daha sonra bir kitap halinde yayınlanıyordu. Bu konferanslarda Surname minyatürleri kar, fırtına hatta ayakta izleme pahasına o kadar çok insan çekti ki, konuyu tekrar düşünmem gerektiğine karar verdim. Basacakları kitaba en çok 50 resim koyabiliyorlardı ve ancak bunun 12 kadarı renkli olabilecekti. Kitap metninin İngilizce yazılmış, resimlerinin çekilmiş olmasına rağmen bu kadar önemli bir eserin az sayıda minyatürü ile tanıtılması ve yayınlanmasına gönlüm razı olmadı. New York Üniversitesi yetkililerinden beni anlamalarını rica ettim. Bu dev eserin, kültür ve sanatı destekleyen bir dev kuruluşun ilgisine layık olduğunu düşünerek Surname'yi Sayın Rahmi Koç ve Sayın Ömer Koç'a tanıtmak, yıllardır süren bekleyişi mutlu son ile noktaladı. 35 yıllık rüyanın gerçekleşmesini sağlayan, böylesine önemli bir eseri dünya ve ülkemiz kültür hayatına kazandıran Sayın Rahmi Koç ve Sayın Ömer Koç'a teşekkür etmeye basit kelimeler yetmez.
******Nurhan Atasoy