150'likler Meselesi - Bir İhanetin Anatomisi

Yazar : Sedat Bingöl
İsbn : 9786058857704
Yayın Tarihi : Haziran, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 326
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bengi Yayınları
Bahsi Geçen : Refi Cevat Ulunay, Refik Halit Karay, Rıza Tevfik Bölükbaşı

Tezimizin konusu "150'likler Meselesi"dir. Türk siyasi tarihi bakımından önemli bir yere haiz olan 150'likler hakkındaki çalışmalar sadece Milli Mücadele dönemine aittir. Ancak bir siyasi olgu olarak, 150'liklerin Cumhuriyet Dönemi içindeki rolü fazlaca bilinmemektedir. Oysaki Cumhuriyet Dönemi'nde bunların siyası rolleri önem kazanmaktadır. Biz bu çalışmayı yaparken, bunların Cumhuriyet Dönemi'ndeki rollerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu çalışmamız esnasında çeşitli yardımlar gördük. Çalışmamızı hazırlarken Yüksek Lisans dersleriyle kazandığımız bilgi birikiminin büyük faydası olmuştur. Bu bilgi birikimi çalışmamızın alt yapısını oluşturmuştur. Bunu sağlayan sayın hocalarım Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı, Prof. Dr. Abdülhak Akçay ve Prof. Dr. Rıfat Önsoy'a teşekkürlerimi arz ederim. Tezimizin başlamasından sonuçlandırılmasına kadar değerli bilgi ve tecrübelerini bizden esirgemeyen, kelimelerle anlatamayacağımız kadar büyük yardımları, yönlendirmesi ve engin hoşgörüsünü gördüğüm hocam, tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'na minnettarlığımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün idarecileri ve Arşiv Personeline de arşiv çalışmamız sırasında, gösterdikleri hoşgörüden dolayı şükranlarımı arz ederim.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Refi Cevat Ulunay, Refik Halit Karay, Rıza Tevfik Bölükbaşı Kitapları (94)