150 Yılın Sessiz Tanıkları Sandıklarda Saklı Saray Yaşamı

İsbn : 9756226218
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 243
Ölçü : 23 x 29 cm
Yayınevi : TBMM Milli Saraylar Daire BAşkanlığı

Osmanlı İmparatorluğu için yeniliklerin yaşandığı gelenekselden modernliğe geçişi temsil eden 19. yüzyılın başı, ekonomik ve toplumsal reformların yaşandığı, Tanzimat Fermanı ile de meşruti monarşi olarak tanımlanabilecek yeni bir yönetim biçiminin ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Batılılaşma çabaları ile yönetimde ortaya çıkan bu yeniliklere paralel olarak mimari anlamda gelişmeler yaşanmış, Dolmabahçe Sarayı mimarisi, dekorasyonu ve kullanım eşyaları ile Osmanlı modernleşmesinin en önemli sembolü olmuştur. 19. yüzyılın yönetim yapısı olan Dolmabahçe Sarayı bir bakıma geleneksel ve modern yaşantının köprüsü görevini üstlenmiş; saray yaşantısında olduğu gibi saray mimarisinde de Batılı formlar, Osmanlı geleneksel öğeleriyle yoğrularak yeni ve eklektik bir yoruma ulaşılmıştır. İçinde büyük bir medeniyet perspektifi, derin bir devlet geleneği ve parlak bir kültürel geçmişin yaşandığı Dolmabahçe Sarayı, hâlihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı müze-saray olarak içinde barındırdığı tüm değerleriyle, gelecek kuşaklara aktarılmak bilinciyle korunmaktadır. Dolmabahçe Sarayı'nın 150. yaşını kutlama programı çerçevesinde hazırlanan ve Dolmabahçe Sarayı Tekstil Koleksiyonu'ndan derlenen "150 Yılın Sessiz Tanıkları: Sandıklarda Saklı Saray Yaşamı" adlı sergi ile saray depolarında saklanan tekstil eserleri ilk kez ziyaretçi karşısına çıkıyor. 19. yüzyıl Osmanlı sarayı tekstil eserlerinin ve işlemelerinin ilk kez sergilendiği bu sergi ile Osmanlı saray yaşamı, tekstil tarihi ve işleme sanatı tarihi yeni bir bakış açısı kazanacaktır. Saray işlemelerinin desenleri günümüzde yeni ellerde yeniden hayat bulacak ve böylece tarihimizin bir parçası gelecek nesillere modern yorumlarla da aktarılabilecektir.
******