1453 Konstantinopl Kuşatma Güncesi

Yazar : Nicolo Barbaro
İsbn : 9758454285
Yayın Tarihi : Temmuz, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 83
Ölçü : 13 x 21 cm
Yayınevi : Büke Kitapları

Elinizde tuttuğunuz kitap, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında batı ülkelerinde yayınlanmış, kaynak niteliğindeki özgün kitapları Türkçeye kazandırma düşüncesinin meyvesidir. Kuşatma Güncesi 1453'ün yazan, Venedik Cumhuriyeti eşrafından bir ailenin çocuğu olan gemi doktoru Nicolo Barbaro'dur. Barbaro, Sultan Mehmet Il'nin, 1453'deki adıyla Konstantinopl'u kuşatma altına aldığı günlerde, kentte bulunuyordu; kent Türklerin eline geçinceye kadar da orada kalmış, Sultana Fatih unvanını kazandıran fetihten hemen sonra, bir Venedik kadırgasına binerek ülkesine kaçmıştır. Okurun dikkatini hemen çekecek noktalardan biri şudur: Olayları gün gün not ettiği anlaşılan Barbaro, kuşatmaya direniş çabalarında, o sıralarda kentte bulunan ya da yaşayan Venedik Cumhuriyeti uyruğu kendi yurttaşlarının gösterdiği gayreti epey öne çıkarmaktadır. Yine o tarihlerde kentte bulunan ya da yaşayan Ceneviz Cumhuriyeti yurttaşlarıyla, Bizans imparatorluğu uyruğu Greklere karşı ise pek sempatik bakmamaktadır. Örneğin Cenevizlileri Hristiyanlığa ihanet ederek Sultan Mehmet Il'ye yaranmak için casusluk yapmakla ve yardım etmekle suçlamaktadır. Barbaro'nun Cenevizlilerle Grekler'e yönelik tutumu, işin gerçeğinde, kentin nüfus yapısından kaynaklanan doğal bir rekabeti yansıtıyor. Ulaşım yollarının kesiştiği noktada bulunduğu için Ortaçağın en büyük ticaret merkezlerinin başında gelen kent, salt bu nedenle, X. yüzyıldan itibaren tüccar-denizci İtalyan devletlerinden, özellikle Venedik, Pisa ve Ceneviz Cumhuriyetlerinden -Roma İmparatorluğunun çöküşünü izleyen bu kent devletlerinden gelen yaygın göç hareketleriyle karşı karşıya kalmıştı. Venedikliler Galata'da, Cenevizliler Pera'da, bağımsız birer devlet kimliği kazanmışlardı. Öyle ki Pera ve Galata halkının yönetiminden sorumlu olan valileri, İtalya'daki kendi cumhuriyet yönetimleri tayin ederdi. Söz konusu göçmen topluluklar arasında ve bu topluluklarla, yabancılardan hoşlanmayan...
******Nicolo Barbaro

Oktay Aras Kitaplığındaki Nicolo Barbaro Kitapları (1)