1453 İstanbul'un Fethi

Yazar : Ahmet Muhtar Paşa
İsbn : 9786053844586
Yayın Tarihi : Şubat, 2012
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 317
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Yakamoz Kitap

YAZAR HAKKINDA FERİK AHMET MUHTAR PAŞA (1861-1926) Askeri okullardaki hocalığı ve topçuluğa dair eserleriyle tanınan Osmanlı paşası, Askeri Müze'nin kurucusudur. Mühendishane-i Berri-i Hümayun'u mülazım olarak bitirdikten sonra bir yıllık Erkan-ı Harbiye sınıfında okuyup yüzbaşı rütbesine yükselmiştir. 1885-1894 yılları arasında kolağası ve kaymakam rütbeleriyle dönemin önemli mekteplerinde topçulukla ilgili dersler vermiştir. Miralay rütbesine yükseldiği sırada hocalık görevine ek olarak Umum Topçu ve İstihkâm Komisyonu azalığına tayin edilmiştir. 1902'de mirliva, 1906'da ferik rütbesine yükseltilmiş, Sultan II. Abdülhamit tarafından Osmanlı ordusunun yeniden düzenlenmesi sırasında top, tüfek gibi bazı silahların temini maksadıyla Almanya, Avusturya ve Fransa'ya gönderilmiştir. Buradaki gözlemleri sonucu Esliha-i Askeriyye Müzesi'nin kurucusu ve müdürü olmuştur. Bu sırada müze, dönemin önde gelen kültür merkezlerinden biri haline gelmiş, mehter takımı konserlerinden, sergilere çeşidi kültürel aktivitelere mekân olmuştur. Ferik Ahmet Paşa, İstanbul'un Fethi'nden başka on bir eserin daha yazarıdır.
******