140 Yıl Notre Dame De Sion

Yazar : Türköz Erdoğuş
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 512
Ölçü : 21 x 28,5 cm
Yayınevi : Grafik Sanatlar Matbaacılık

"140 Yıl N.D.S." almanağı, ayrıca 1955-1956 yılındaki 100 üncü yıl mezunlarının okuldan ayrılışlarının 40ına yıldönümünü kutlama töreninin bir yapıtı olarak düşünüldü. Bugünkü modern N.D.S. lisesinin 140 yıllık tarihi yeni nesillere anlatılmalıydı. Bir efsaneyi andıran bu tarih bilinmeliydi. Bu nedenlerle "140 Yıl N.D.S." almanağı; " Osmanlı İmparatorluğu devrinde kurulup 68 yıl bu imparatorluğun genç kızlarına modern bir eğitim veren, " 1. Dünya Savaşında, Osmanlıların Almanya'nın müttefiki olmaları nedeni ile kapatılan ve 1919 tarihinde yeniden açılan, " İstiklal Savaşını, " Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunu gören, " Atatürk devrimlerini yaşayan, " Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal devrimlerine uyum sağlayan, " Günümüzün en köklü ve yine de en modern okul1anndan biri olan, " Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminde varlığını başarı ile koruyan bu okulun tarihi çizgisi gözler önüne serilmiş olacaktı. Bu 140 yıl süresi içinde bir İmparatorluk güneşinin batışı ile bir Cumhuriyet güneşinin doğuşu izlenmiştir. Osmanlının dünya kültürüne gösterdiği saygı ve verdiği değer, tüm vatandaşlarına tanıdığı din ve vicdan hürriyeti, medeni bir özellik olarak Cumhuriyet devrinde de değişmez bir olgu olmuştur. Bu olgu içinde; Türkiye'ye Fransız kültürünü getiren okulumuzda yerini almıştır. N.D.S. 140 yıllık tarihi süresince bünyesinde eğittiği müslüman, hıristiyan, musevi ve diğer tüm kökenlerden gelen çocuklara din, dil ve ırk farkı gözetmeden, insanı insan olarak sevmeyi ve karşılıklı saygıyı ana kavram olarak sunmuş, onlara ömür boyu süren bir insanlık ve kardeşlik sevgisi aşılamıştır.
******