135 yıllık Hazine Osmanlı Bankası

Yazar : Edhem Eldem
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 300
Ölçü : 23 x 32 cm
Yayınevi : Osmanlı Bankası

Bir düşünürün dediği gibi, insanları yaşama bağlayan hedefleridir. Sağlıklı ve iyi bir amaca hizmet eden hedefler yalnızca insanı yaşama bağlamakla kalmamış, insanlığın gelişmesinde de en temel rolü oynamıştır. Benim de uzun yılların çalışması, alın teri ve emeği karşılığında ulaşmak için yoğun çaba harcadığım hedeflerim olmuştur. Bunlardan bir tanesi de bir gün gelip Osmanlı Bankası'na sahip olmaktı. Bu arzumun sebebi, çalışma yaşamımın başından bu yana Osmanlı Bankası'nın saygın adına ve çalışma sistemine duyduğum hayranlıktı. 1996 yılında bu hedefime ulaşmamı, talihin uzun yılların yoğun emek ve çalışmasına ödediği anlamlı bir karşılık olduğuna inanıyorum. Elinizde bulunan bu kitap yalnızca Bankaya beslediğim hayranlığın ne derece haklı bir temele dayandığını kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda yakın tarihimizin en önemli dönemine de ışık tutuyor. Osmanlı Bankası'nın yalnız kendisi ve çalışanları açısından değil, ülkemizin içinde bulunduğu geniş bir coğrafya parçasının ortak ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel mirası açısından da ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu tür ortak mirasa sahip çıkılması hepimizin üzerine düşen bir sorumluluktu. Böyle onurlu bir çalışmayla bu konuda öncü olunmasından ayrıca kıvanç duyuyorum. Unutmamak gerekir ki, bu değerli çalışma önemli bir "Osmanlı Bankası Tarihi Projesi"nin yalnızca bir halkasını oluşturuyor. İnanıyorum ki, projenin diğer aşamaları tamamlandıkça ortaya çıkacak yeni zengin bulgular, Banka yanı sıra, tüm bir ülkeyi yakından ilgilendiren verileri de ortaya koyacaktır. Ayrıca bu çalışma, kendisini takip edecek, kaynağını buradan alan yeni çalışmalara da yön gösterecektir. Böyle değerli bir çalışmayı planlayan ve daha sonra gerçekleşmesini sağlayan, bu konuda emeği geçen herkesin önemli bir hizmeti yerine getirdiğine inanıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ayhan Şahenk - Yönetim Kurulu Başkanı
******Edhem Eldem