1299-1922 Osmanlı Tarihi

İsbn : 9789752300491
Dil : Türkçe
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Boyut Yayıncılık

Adım Adım Osmanlı Tarihi; 1299'da Osman Gazi'nin, Osmanlı Beyliği'ni kurmasıyla başlayıp son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin'in 17 Ka sım 1922 günü ülkeyi terk etmesine kadar geçen 623 yıllık bir dönemi kapsamakta ... Bu dönemde 36 padişah, devletin başına geçti. Farklı özellikteydi devletin başındakiler. Bunlar arasında devleti çok iyi yönetenler, ordunun başında zaferden zafere koşanlar çoğunluktaydı. Padişahlann bazılannda "av merakı", bazılannda "hanım merakı" daha ağır bastı; devlet işleri unutuldu. Çocuk yaşta başa geçenler oldu. İçlerinde akıldan yoksunlan da vardı. Sonuçta devlet büyüdü, zarar gördü ve yıkıldı. 623 yıllık bu süreçte çeşitli olaylar, ekonomik ve sosyal yapılanmada farklılıklar görüldü. İyiler, kötüler. .. Doğrular, yanlışlar. .. Günahlar, sevaplar. .. İnsan, çoğu kez düşünür ve kendi kendine sorar: İnsanın dünü nasıldı? Ne gibi mücadeleler verdi? Bugünkü kültür ve medeniyete nasıl ulaştı? İstedik ki, insan bu tür sorulann karşılığını rahatlıkla bulup geçmişteki olaylan öğrensin. Aynı zamanda düşüncelerini olgunlaştırsın ve kültür yönünden yükselsin. İşte, bu amaçla yola çıktık. Üç kıtaya yayılarak evrensel bir imparatorluk kuran Osmanlı Devleti'nin tarihini, kronolojik bir sıra içinde vermeyi uygun gördük. Bu, bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü, elimizde İsmail Hami Danişmend'in "izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi"nden başka geniş kapsamlı kronolojik bir kaynak yoktu ve bu da, dilinin eskiliği nedeniyle kullanışsız bir hal almıştı. Biraz şaklara aktarmayı düşündük.
******