12 Mart'tan Sonra Meclis Konuşmaları

Yazar : Mehmet Ali Aybar
Yayın Tarihi : Nisan, 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 480
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Sinan Yayınları

Bu kitapta, 12 Mart müdahalesinden sonra Millet Meclisinde yaptığım kimi konuşmalarla, 12 Marttan önce gene Mecliste yapılmış iki üç konuşmasını bulacaksınız. Bunlar meclis tutanaklarından aynen alınmıştır. Demokratik bir yaşantıdan, demokratik eğilim ve davranışlardan söz edilebilmesi için, kimi temel doğruların bilinmesi ve demokratik bir kültür düzeyine kütlece ulaşılması gerekmektedir. Ayrıca siyaset adamlarının demokratik inanca bağlılıkları da, bu gelişmeyi sağlayan etkenler arasında bulunmaktadır. Bu oluşma bir yönü ile bir takım teorik sorunlar ortaya çıkarırken, bir yönü ile de bir takım pratik sorunlarla bizi karşı karşıya bırakır. Bundan dolayıdır ki, parlamento müzakerelerinin aleniliği esası, demokrasilerde temel bir kural olmuş ve parlamentoya yansıyan çeşitli görüşler tekrar topluma maledilerek demokratik yaşam bir kat daha sağlamlaşmıştır. Bu kitabın hazırlanmasında yardımlarını esirgememiş olan Ayata Beğensel'e ve Talat Kılıç'a teşekkürü zevkli bir görev sayıyorum.
******