100 Yıl Önce Türkiye'de Ermeniler - I

Yazar : Osman Köker
İsbn : 975615800x
Yayın Tarihi : Ocak, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 399
Ölçü : 34,5 x 24,5 cm
Yayınevi : Birzamanlar Yayıncılık

Kitabın "100 Yıl Önce Türkiye'de Ermeniler" şeklindeki isminden de anlaşıldığı gibi tarihi ve coğrafi olarak iki sınırı vardır. Birincisi, kitapta yer alan bilgiler ortalama olarak 100 yıl öncesiyle sınırlandırılmıştır. Genel olarak 20. yüzyıl başı özellikle de 1900-1914 yılları arası temel alınmış, daha öncesine ve daha sonrasına ilişkin bilgiler aktarılmamıştır. İkinci sınır coğrafidir; 20. yüzyıl başında Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde bulunup da bugün Türkiye sınırları içerisinde olmayan Selanik, Halep, Kudüs gibi şehirlere ilişkin bilgiler kitaba alınmamış, ancak buna karşın o dönem Çarlık Rusya'sı sınırları içinde bulunan Kars, Ardahan, Artvin gibi şehirler dahil edilmiştir. Kitabın bir sınırı da kullanılan görsel malzemeyle ilgilidir. Malzemenin tamamı Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'na aittir. Orlando Carlo Calumeno Kartpostal Koleksiyonu'nda Türkiye'nin çeşitli yerlerine ilişkin 4.000 kadar kartpostal bulunmaktadır. Koleksiyondaki kartpostalların üretim ve baskıları 19. yüzyılın son yıllarından başlayarak kullanım tarihleri -1920'lerin başına kadar uzanmaktadır…
******Osman Köker

Oktay Aras Kitaplığındaki Osman Köker Kitapları (1)