100 Ünlü Türk Eseri

Yazar : Tahir Alangu
Yayın Tarihi : Ocak, 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 734
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Milliyet Yayınları

UZUN iyice gelişmiş, düzenli, bazı edebi nitelikler de taşıyan ilk yazılı metni 8. yüzyılda başlayan Türk edebiyatının 1240 yıllık bir geçmişi var. Zaman içindeki yürüyüşünde, çeşitli kültür dairelerine bağlanıp aşılarak, Uzak Asya'dan Batı'ya yürümesi, Akdeniz uygarlığının Orta-Doğu kanadına bağlanarak, yeni bir gelişme devresine girmesi, Anadolu'da ise, gittikçe genişleyen bir alanda, 19. yüzyıldan bu yana hâkim bir karakter alan aynı uygarlığın Batı kanadına bağlanarak evrilmesi, bu edebiyatın, mekân içindeki büyük serüvenini ortaya koyar. İslam olduktan, Anadolu'ya yerleşip, iki kıtanın kavşak noktasında yerleştikten sonra, edebiyatımız, kültürümüz ve uygarlığımız, artık "Asya1ı" hâkim vasıflarından ayrılmaya başlamış, yerleşip yaşadığımız bölgeye has yeni vasıfların katılması ile yeniden oluşmaya başlamıştır. Bundan dolayıdır ki, ilk kaynaklarda, "Uzak Asya"lı Türk kültürü dairesine bağlandığımızdan, kültür ve edebiyatımızı, başlangıçta, bütünü kapsayan "Genel Türk Edebiyatı" olarak düşünmek gerekiyor. Çok geniş bir alana yayıldıktan sonra da, edebiyatımızı, 13. yüzyıldan bu yana artık "Türkiye Edebiyatı" olarak düşünmek ve sınırlamak zorunluğu başlıyor. Türk soyları, üç kıtaya taşmaya ve yayılmaya başlayınca, karşılıklı ilişki ve bağlantılarını, etkilenmelerini sürdürememiş, "Türkiye Türkleri" de artık gide gide kaynaktaki kökleri ve diğer Türk kolları ile sürekli kültür alışverişine girememiş, hele Batı'ya yöneldikten sonra, kültürümüzün Asya'ya bağlı damarları büsbütün kopmuştu. Edebiyatımızın ürünlerini zaman içinde sıralayıp araştırırken, ilişkilerin var olduğu devrelere yeteri kadar örnekler vererek, geçmişte var olan bütünün gösterilmesine çalıştı...
******