100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi

Yazar : Prof. Dr. Murat Sarıca
İsbn : 9757551066
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 222
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Gerçek Yayınevi

Adasında tek başına yaşayan Robinson Cruzoe'nun öyküsü düş olmaktan ileri geçemiyor. İnsan, kendi varlığının farkına vardığı günden beri, kendini toplum içinde yaşar bulmuş. Zamanla da toplumu kimin yöneteceği yani siyasi iktidarın kullanılması sorunu çıkmış ortaya. Bu olayı doğal olarak siyasi iktidarın kaynağı ve kullanılış biçimi konusundaki düşünceler izlemiş. Ne var ki bu konuların çeşitli tabu ve dogmalardan kurtulup tartışma konusu haline gelebilmesi, insanlığın oldukça ileri bir aşamasının ürünü. Siyasi düşünce tarihinin konusu: siyasi iktidarın kaynağı ve kullanılışı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri kronolojik bir sıra içinde vermek. Siyasi düşünce tarihi, geçmişin ve günümüzün siyasi olaylarını inceleyen siyaset bilimcisi için ön planda gelen bir kaynak olduğu gibi, içinde yaşadığı toplumsal olayları ve yürürlükteki siyasi rejimleri kavramaya çalışan vatandaş için de önemli bir yardımcı, bir yol göstericidir. Biz, siyasi düşünce tarihini yansıtabilmek bakımından olanakları sınırlı bu küçük kitapta ve 100 soru içinde, konunun ancak genel bir panoramasını çizmeye çalışacağız; önemli bulduğumuz odak noktaları üzerinde durmakla yetineceğiz. Siyasi düşünce alanında günümüzde bol yayına yol açmış olan akımların özeti yanında, bugün yürürlükteki bazı yönetim biçimlerinin temelinde yatan ama unutulmaya terkedilmiş ya da aşılmış düşünce ve akımlara da, bütünü tanımak bakımından, geniş yer vereceğiz. Başlangıç noktası olarak, eski Hint ve Çini değil, bireyin göbek bağını toplumdan ilk kez koparabildiği ve özgürce düşünmeye başladığı Yunan Sitesi'ni alacağız. Osmanlı Devletinin, gerileme döneminde ileri sürülen siyasi fikirler ise çoğunlukla -Şeriat'a dönüşten yana olanın dışındakiler- Batıdan aktarılmış olduğundan, bunlara ayrıca yer vermeyeceğiz.
******