1. İstanbul Sanat Fuarı

Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 76
Ölçü : 23 x 27 cm
Yayınevi : Plastik Sanatlar Derneği

Ülkemizde dinamik bir sanat üretimi potansiyeli var. Oysa bu potansiyelin boyutlarını sergileyebilecek modern sanatlar müzelerinin olmadığını görüyoruz. Bu durum, sözkonusu birikimin algılanmasını güçleştirirken, sanatın yaygınlaşmasında önemli paya sahip sanat pazarının gereksinim duyduğu estetik ve parasal ölçütlerin oluşmasında da sorunlar yaratıyor. Bugün işler durumda olan 200 dolayındaki galeri ve artmakta olan alıcı sayısı ile giderek çoğalan sanat eğitimi veren kurumlar, sanat alanında hacmin genişlemekte olduğunu göstermektedir. Bu birimlerin birbirleri ile ne tür bir etkileşime girdikleri de henüz açıklık kazanmamıştır. Ayrıca, ülke içinde artan üretimin uluslararası ilişkilere açılması devlet politikası ve sanat açısından bir zorunluluk olduğu halde, ilgili kurum ve kuruluşların bu rolü ne derece üstlendikleri ivedi bir sorun olarak yaşamımızdaki yerini korumaktadır. Değinmeye çalıştığımız sorunları tek bir paydada toplayacak olursak hızla artan sanat üretiminin ulaştığı estetik düzeye eklemlenen kurum ve kuruluşların sayısal olarak çoğalmalarına karşın yeterli ölçüde kurumlaşamadıkları görülüyor. Oysa sanatın üretim alanını genişletecek olan yatırımların gerçekleşebilmesi ancak sağlıklı kurumlaşmanın değer yargıları yelpazesinin genişlemesi ile olanaklıdır. İstanbul Sanat Fuarı'nı planlarken bir yandan sanat pazarına dikkat çekmeyi amaçladık, öte yandan bu pazarın boyutlarını galeriler ölçeğinde görünür kılmak istedik. Ayrıca günümüz sanatı hakkında bildiklerimiz genellikle kişisel seçimlerin oluşturduğu karma sergilerle sınırlı kaldığı için, herbiri kendi anlayışını sergileyen galerilerin de günümüz sanatına hangi ölçekte yer verdiklerini öğrenme fırsatı bulacağımızı' ümit ediyoruz…
******